תקנון האתר

1. אתר "Molecule - Perfume" הינו חנות מקוונת למכירת בשמים, מוצרי שיער וקוסמטיקה לאישה ולגבר.
2. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל מקום בו מנוסח האתר בלשון זכר ההתייחסות הינה לשני המינים. בכל מקום בו מנוסח האתר בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או רבים, לפי העניין.

3. המשתמש באתר מאשר בעצם שימושו כי הוא קרא את התקנון, הבין ומסכים לתוכנו וכי הוא כפוף לתנאים המפורטים בו. המשתמש לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר, ו/או מנהל האתר בגין השימוש באתר ו/או כתוצאה מכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה משימושו באתר.
4. האתר מנוהל ע"י מר דניאל פתאי מרחוב דיזינגוף 70 בתל אביב.

5. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון ו/או חלק ממנו, בכל זמן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מראש, ובמקרה בו ישונה התקנון, יחולו תנאי התקנון החדש מרגע פרסומו באתר וכל הזמנה שתבוצע לאחר פרסום התקנון החדש תהיה כפופה לכללים האמורים בתקנון החדש.

6. למען הסר ספק, מנהל האתר רשאי להפסיק את פעילות האתר בכל עת על פי החלטתו ושיקול דעתו, בכפוף לכך שכל ההזמנות שנעשו טרם סגירת האתר, יכובדו והמוצרים אשר הוזמנו טרם סגירת האתר יסופקו במועד הקבוע לכך על פי תקנון האתר.

7. השירות המסופק במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בתחומי מדינת ישראל בלבד, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל האתר. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות להודיע למשתמש/לקוח גם לאחר ביצוע הזמנה כי השירות אינו מסופק בכתובת שהזין המשתמש באתר, ובמקרה זה יקבל על כך המשתמש/לקוח הודעה במייל, תוך 2 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה, ההזמנה לא תבוצע והמשתמש באתר לא יבוא כלפי מנהל האתר בכל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
8. ניתן לתאם את שליחת המוצרים באמצעות חברת שליחויות ו-או באמצעות משלוח לנקודות איסוף. עלות המשלוח תהיה בהתאם לכתובת המשלוח ותפורט בעת ביצוע ההזמנה. בנוסף - ניתן לתאם איסוף עצמי של המוצרים שהוזמנו באמצעות האתר מאזורים שונים בתל אביב.
9. התשלום באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי, ביצוע ההזמנה בפועל כפוף לאישור חברת האשראי. בהזמנות בהן תואם איסוף עצמי של המוצר/ים ניתן יהיה לשלם גם במזומן בעת איסוף המוצר.
10. ישנה אפשרות שבעל העסק יבקש צילום של תעודת זהות ברכישה מעל 1000 ש"ח,
צילום תעודת הזהות נועד לביטחון בלבד! בעל העסק יהיה רשאי לא לספק את החבילה במידה ולא תתקבל צילום של תעודת הזהות.
11. אספקת המוצרים ללקוח תעשה לכתובת האספקה שציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאופן משלוח המוצרים - במקרה של הזמנה באמצעות חברת שליחויות, יסופקו המוצרים תוך 3-5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

12. למען הסר ספק- אתר "Molecule-Perfume" או מנהלו לא יהיו אחראים לעיכוב באספקת המוצרים הנגרם בשל חברת השליחויות. ככל וההזמנה מבוצעת באמצעות חברת שליחויות, יערך תיאום טלפוני עם הלקוח טרם ביצוע משלוח המוצרים, וההזמנה תבוצע במועד שיתואם עם הלקוח. המוצרים יימסרו ללקוח בלבד או לאדם שאת פרטיו ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה כי הוא מורשה לקבל עבורו את המוצרים.

13. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ אולם אינם כוללים דמי משלוח. דמי המשלוח נקבעים בהתאם למקום האספקה ובמועד ביצוע ההזמנה באתר ניתן לראות את עלות דמי המשלוח. במקרה בו למרות תיאום מראש עם הלקוח לא ניתן היה לספק את המוצרים מסיבה הנעוצה בלקוח (הלקוח או מי מטעמו לא נכחו במועד האספקה) יוחזרו המוצרים לבית העסק ויתואם מועד נוסף עם הלקוח ועלות דמי המשלוח תתווסף לסכום ההזמנה המקורי.

14. כל מוצר יחויב בהתאם למחיר המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה. ככל וישונה המחיר לאחר מכן- בין באופן בו יעלה מחיר המוצר ובין באופן בו יוזל מחיר המוצר, המחיר בו יחויב הלקוח יהיה המחיר שהופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה.

15. כל הבשמים המוצגים באתר נמצאים במלאי. על אף האמור, ייתכן ולאחר ביצוע הזמנה כלשהי יסתבר למנהל האתר כי מוצר מסוים אזל מהמלאי. במקרה זה יקבל הלקוח תוך שני ימי עסקים ממועד ביצע ההזמנה, הודעה לכתובת המייל שציין בעת ביצוע ההזמנה ובו יעודכן כי המוצר אזל מהמלאי והלקוח יוכל לבחור האם לבטל את ההזמנה, להחליף את המוצר שהוזמן במוצר אחר, או לקבל את ההזמנה במועד מאוחר יותר, שיצוין במייל.

16. המשתמש באתר מאשר כי אתר "Molecule - Perfume" ו/או מנהל האתר, יהיה רשאי לשלוח מעת לעת הודעות לכתובת המייל או הודעת סמס שציין ובהן תוכן שיווקי לרבות מבצעים, הנחות וכיוצ"ב. במידה והלקוח ו/או המשתמש מעוניין שלא לקבל הודעות ו/או אי- מיילים בקשר עם תוכן שיווקי לרבות מבצעים מיוחדים והנחות, עליו להודיע על כך למנהל האתר בהתאם להוראות כל דין, ושמו יוסר מרשימת התפוצה.

17. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים לבצע הזמנה באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, וכן לבטל כל הזמנה שבוצעה ולא לספק את המוצרים שהוזמנו, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר וזאת בכפוף לזיכוי הלקוח וללא צורך בנימוק הסירוב ו/או ביטול ההזמנה.

18. הלקוח יהיה רשאי לבטל הזמנה או לשנותה עד ליום עסקים אחד טרם מועד האספקה שתואם עם הלקוח. ביטול הזמנה יעשה באמצעות משלוח מייל למנהל האתר או באמצעות שירות הלקוחות של האתר בטלפון שמספרו: 03-6737792.

19. מדיניות החלפות והחזרות :
זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול רכישה תהיינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן- התשמ"א – 1981 ובהתאם למדיניות האתר כפי שתפורסם בתקנון מעת לעת.
לקוח שיהיה מעוניין להחזיר מוצר שרכש יוכל לעשות כן לאחר שישלח הודעה על ביטול העסקה למייל האתר שכתובתו :
info@molecule-perfume.co.il, או לאחר שיודיע על כך לשרות הלקוחות של האתר בטלפון שמספרו :03-6737792 ובלבד שיעמוד בתנאים הבאים:
המוצר יוחזר לכתובת בית העסק מולקולה פרפיום בתיאום מראש, לא יאוחר מ- 14 ימים מרגע קבלת המוצר אצל הלקוח.
המוצר לא נפתח ע"י הלקוח, לא נעשה שימוש כלשהו במוצר והוא לא נפגם בצורה כלשהי ע"י הלקוח. לא ניתן להחזיר בושם שאריזתו נפתחה (לרבות נייר הצלופן).
לאחר החזרת המוצר, תוחזר התמורה ששילם הלקוח בעד המוצר, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% מעלות המוצר, או 100 ש"ח- לפי הנמוך מביניהם, ובניכוי עלות המשלוח לבית הלקוח. התמורה הנ"ל תוחזר ללקוח במעמד ביטול העסקה והחזרת המוצר ככל שניתן, או במועד הקרוב ביותר למועד הביטול ובכל מקרה לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים ממועד ביטל העסקה והחזרת המוצר לבית העסק. החזר התמורה יעשה באותו אופן בו בוצע התשלום.
בעל העסק רשאי לחייב את הלקוח עבור הוצאות נוספות למעט המוצר כגון: האריזה, הפאוצ' של
שטר המטען וכו'.
לא תתאפשר החלפה החזר כספי על טרבלים 5 מ״ל ו-דיסקברי סט ממותג ״מולקולה
פרפיום״.

20. אתר "Molecule - Perfume" ו/או מנהל האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף ו/או ישיר לרבות הפסד רווח ו/או חסרון כיס שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד ג' כתוצאה מרכישה באמצעות האתר, או כתוצאה מאי היכולת לבצע רכישה באמצעות האתר, שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הלקוח ו/או צד ג' לרבות רכישה ע"י מי שאינו הבעלים של כרטיס האשראי ו/או רכישה ע"י קטין ללא הסכמת הוריו ו/או רכישה ע"י פסול דין ללא הסכמת אפוטרופסו.

21. כמו כן, לא יהיה אתר "Molecule - Perfume" או מנהלו אחראים לכל נזק שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מתקלה טכנית באתר ו/או כתוצאה שתגרם ע"י צד ג' שיגרום נזק לאתר ו/או ללקוח ו/או לצד ג' ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולה שתבוצע באתר ע"י צד ג' תוך כדי הזדהות ללקוח ו/או למשתמש באתר.

22. אתר "Molecule - Perfume" ו/או מנהלו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינו בשליטתם לרבות כח עליון, רעידת אדמה, מלחמה וכיוצ"ב.

23. אתר "Molecule - Perfume" ו/או מנהל האתר לא ישאו בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין, בין נזק ישיר ובין נזק עקיף, עקב איחור במועד האספקה.

24.למען הסר ספק - אתר "Molecule - Perfume" ו/או מנהלו בכל מקרה לא יהיו ישפו ו/או יפצו את המשתמש באתר ו/או הלקוח בסכום כסף גבוה ממחיר המוצר ו/או המוצרים שהזמין הלקוח בהזמנה הרלוונטית לנזק הנטען.

25. הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר שייכים בלעדית למנהל האתר.

26. כל הודעה שתשלח ע"י האתר ו/או מנהל האתר ללקוח לכתובת שהזין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, תחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה. הודעה שנשלחה באמצעות המייל תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום משלוח המייל.
27. המשתמש באתר מאשר כי בכל הקשור לשימוש באתר יחול הדין הישראלי ותהיה סמכות שיפוט ייחודית לביהמ"ש בתל אביב.